• UŻYTKOWANIE WITRYNY I ZNAKI HANDLOWE

    Niniejszy serwis internetowy nie jest publikacją dystrybuowaną i redagowaną zgodnie z prawem prasowym, dlatego też Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland nie bierze odpowiedzialności za nieaktualność, niekompletność lub błędy w zawartości. Nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, w szczególności utratę danych, możliwości i zysków, powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej.

    Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland  informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nią „zlinkowanych” nie stanowią oferty jakichkolwiek usług i produktów, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym realizowanym zgodnie z polityką informacyjną prowadzoną przez właściciela witryny.

    Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów wymienionych na naszych stronach internetowych są z reguły zastrzeżonymi znakami towarowymi lub firmowymi i zostały użyte w celach informacyjnych oraz promocji poszczególnych producentów (marek), stanowią również ich własność.

    PRAWA AUTORSKIE

    Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland i Agencja Top Position informują, że zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawartość tej witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland.